program details


शुक्लाफांटा समाचार

आधा घण्टाको शुक्लाफांटा समाचार विहान ६ः४५ देखि ७ः१५ सम्म र साझ ६ः३० देखि ७ः०० सम्म शुक्लाफांटा एफ.एमका

Schedule

Days Time
Everyday 6:45 - 7:15
Everyday 18:30 - 19:00

Previous Episodes