program details


कार्यक्रम जवाफदेहिता

कार्यक्रम जवाफ देहितामा सम्बन्धित पक्षले आ आफ्जो ठाउंबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने बिषयमा संञ्चालन हुने गर्दछ ...

Schedule

Days Time
Everyday 18:00 - 18:30

Previous Episodes