program details


रिटिघुमी

हामी गरीबीको मारमा परेका नेपालीहरु, वीर पुर्खाको इतिहांस सम्झिदै विदेशीहरुका भाडा माझ्नु पर्ने बाध्यतामा छौं

Schedule

Days Time
Everyday 8:00 - 8:30

Previous Episodes